VĂN BẢN - Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
2 Thực hiện chủ trương "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình dịch hiện nay Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
3 V/v áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dich COVID- 19 trong tình hình hiện nay Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
4 Công điện về việc ứng phó với bão số 5 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
5 Tiếp tục áp dụng các biện pháp để phòng, chống dịch covid - 19 theo chỉ thị số 5/CT-UBND ngày 30/7/2021 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
6 Quyết định bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
7 Quyết định bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
8 V/v bổ sung các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVIT-19 trong tình hiện nay Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
9 Về công tác chuẩn bị hàng hóa của các trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
10 Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download