VĂN BẢN - Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Kế hoạch "Triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
2 Về việc tổ chức đào tạo Nghệ thuật truyền thống miễn phí cho học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
3 Về việc phối hợp tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
4 Về việc tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự, tuyển sinh vào các trường CAND năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
5 Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
6 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
7 V/v hỗ trợ tuyên truyền tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
8 V/v triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
9 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 2022_0001 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
10 Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download