Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Thông báo v/v kiểm tra thông tin học sinh đã và chưa đăng nhập trực tuyến năm học 2021-2022


  - Nhà trường gửi 2 file (đã đăng nhập thông tin trực tuyến & chưa đăng nhập thông tin trực tuyến), đề nghị phụ huynh và học sinh kiểm tra thông tin.
  - Nếu thông tin nhập có gì sai sót hoặc học sinh chưa đăng ký nhập học trực tuyến thì tải phiếu đăng ký nhập học, điền đầy đủ thông tin và nộp lại tại phòng giáo vụ nhà trường hạn cuối ngày 1/8/2021 để nhà trường chia lớp học...

  - Danh sách học sinh đã đăng nhập trực tuyến
  - Danh sách học sinh chưa đăng nhập trực tuyến
  - Phiếu đăng ký nhập học


   »  Các bản tin khác