Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch nhập học 10 và hướng dẫn đăng ký nhập học trực tuyến 10 năm học 2021-2022


  - Kế hoạch nhập học lớp 10 năm học 2021-2022

  - Hướng dẫn đăng nhập thông tin tuyển sinh 10 trực tuyến năm học 2021-2022
     ( Đã kết thúc đăng ký trực tuyến tuyển sinh 10 vào lúc 17h00 ngày 25/7/2021)
      
  - Phiếu đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2021-2022

  - Danh sách đủ điểm chuẩn vào lớp 10 (NV1+NV2) năm học 2021-2022

  -Danh sách tuyển thắng vào lớp 10 năm học 2021-2022
   »  Các bản tin khác