Trang chủ »  Giới thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

            SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                 

                    TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN        

                Số:…………DS/THPT-TPH                   

                                                                                                                                                     

                                                    DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

   

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Ghi chú

   
   

      1

  Nguyễn Thị Thuỳ Linh

   Bí Thư

     

      2

  Trịnh Thị Hoàng Oanh

  Phó Bí Thư

     

      3

  Lê Thị Triệu Mỹ

  Phó Bí Thư

   

   
   4

   Hà Thị Thanh Huyền

  Ủy viên

   

   

   Châu Thị Như Hương

  Ủy viên

   

   

   Nguyễn Thị Kim Thoa

  Ủy viên

     

   Nguyễn Thị Thảo Phương

  Ủy viên

   

   

   Lê Thị Thảo Nguyên

  Ủy viên

   

   

   Nguyễn Thanh Tùng

  Ủy viên

   

   

     10

   Đặng Thị Muốn

  Ủy viên

   

   

     11

   Phạm Ngọc văn

  Ủy viên

     

     12

   Phạm Thị Quỳnh Như

  Ủy viên    

     13

   Nguyễn Thị Bích Trâm

  Ủy viên    

     14

   Nguyễn Hồng Ngọc

  Ủy viên    

     15

   Nguyễn Chí Thiện

  Uỷ viên    

   

                      Danh sách có 15 người