Trang chủ »  Giới thiệu

Chi bộ Nhà trường

  DANH SÁCH CHI UỶ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

   

               - Thầy Nguyễn Bá Hảo

                  - Bí thư Chi bộ                                 

               - Thầy Đặng Công Vĩnh

  - Phó bí thư                 

               - Cô Nguyễn Thị Hoàng Hiếu

                - Chi ủy viên                              

               - Thầy Hà Thúc Quang

                  - Chi uỷ viên                                    

               - Cô Ngô Hòa Liên

                 - Chi uỷ viên