Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Về việc tuyên truyền học sinh, học viên, sinh viên cài đặt App mua vé đi xe buýt qua QRCode

       Trên cơ sở Công văn số 704/SGTVT-QLVTPTNL ngày 28/02/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc tuyên truyền học sinh, sinh viên cài đặt App mua vé đi xe buýt qua QRCode, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học thực hiện như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác