Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Về việc gửi báo giá thuê xe vận chuyển chở học sinh đi thi học sinh giỏi thành phố năm học 2022-2023

       Thực hiện Hướng dẫn số 2256/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn xác định giá trị dự toán mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Trường THPT Thái Phiên thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm tham gia báo giá chào hàng cạnh tranh cho thuê xe vận chuyển phục vụ chở học sinh đi thi học sinh giỏi thành phố năm học 2022-2023.
    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác