Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Về việc gửi báo giá thi công trang trí hội trường

       Thực hiện Hướng dẫn số 2256/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2022 của Sở Giáodục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn xác định giá trị dự toán mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Trường THPT Thái Phiên thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm tham gia cung cấp báo giá chào hàng cạnh tranh để thi công trang trí hội trường, cụ thể như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác