Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

V/V BÁO GIÁ DỰ TOÁN MUA TRANG PHỤC CHO GIÁO VIÊN DẠY THỂ DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023

      Thực hiện hướng dẫn số 2256/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xác định giá trị dự toán mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoặt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. TRường THPT Thái Phiên thông báo giá chào hàng cạnh tranh cung cấp trang phục cho giáo viên dạy thể dục cụ thể như sau:
    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác