Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Tuyên truyền chủ trương cho phép các nhà sách, cửa hàng VPP, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại

    Thực hiện Công văn số 2736/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của UBND thành phố về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới, trên cơ sở Công văn số 2645/STTTT-TTBCXB ngày 13/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền chủ trương cho phép các nhà sách, các cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học:
    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác