Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021 - 2022

          Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai các hoạt động chào năm học mới trong bối cảnh dịch COVID-19 gồm các nội dung sau:
    1. Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới!” Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới”.


    Xem nội dung
     »  Các bản tin khác