Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Thống báo V/v triển khai Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ

          Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022.
    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác