Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THÁI PHIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024.

    Theo công văn số:338 /TB-THPTTPH, Trường THPT Thái Phiên thông báo V/v Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Thái Phiên, năm học 2023 - 2024.
    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác