Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và thành phố lần thứ 16

         Theo Công văn số 149/LHH ngày 18/6/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố về việc mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 16, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác