Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Quyết định về việc công khai thủ tục hành chính của Trường Trung học phổ thông Thái Phiên năm học 2021-2022

    Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông
    (THPT) Thái Phiên;


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác