Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Quyết định về việc công khai thủ tục hành chính của Trường Trung học phổ thông Thái Phiên năm học 2022-2023

       Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;


  Quyết định Về việc công khai thủ tục hành chính của Trường Trung học phổ thông Thái Phiên năm học 2022-2023 

  Xem chi tiết

   - Mẫu 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT HỒ SƠ                        Xem chi tiết
   - Mẫu 2: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO HỌC BẠ     Xem chi tiết
   - Mẫu 3:XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP                  Xem chi tiết
   - Mẫu 4: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TRƯỜNG            Xem chi tiết
   - Mẫu 5: XÁC NHẬN ĐANG HỌC                             Xem chi tiết
   - Mẫu 6: ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO                      Xem chi tiết
   - Mẫu 7: ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ          Xem chi tiết
   - Mẫu 8: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP   Xem chi tiết
   »  Các bản tin khác