Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Quyết định V/v thành lập Ban kiểm kê, rà soát, xây dựng danh mục mua sắm thiết bị phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025

           Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác