Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường

         Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông
    (THPT) Thái Phiên;


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác