Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức năm học 2021-2022

        Căn cứ Công văn số 112/LT-SGDĐT-CĐN ngày 17 tháng 9 năm 2021 của  Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức; Hội nghị Người lao động năm học 2021-2022;

        


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác