Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo duc trung học năm học 2021-2022

         Căn cứ Công văn số 2649/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác