Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2021-2022

          Thực hiện Công văn số 2905/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện
    nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) và thống kê giáo dục năm học 2021-2022; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:


    xem chi tiết
     »  Các bản tin khác