Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

          Căn cứ Kế hoạch số 437/KH-SGDĐT ngày 25/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; theo đó, Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với 02 nhiệm vụ trọng tâm là: Khai thác sử dụng triệt để hệ thống thông tin chính quyền điện tử; triển khai số hóa hồ sơ văn bằng tốt nghiệp THPT phục vụ công tác lưu trữ, tra cứu và sử dụng, với nội dung cụ thể như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác