Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2021-2022

          Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2021-2022 với nội dung cụ thể như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác