Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024.

        Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024. Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Công văn số 2707/SGDĐT-VP ngày 13/9/2023 của Sở GD-ĐT về việc ban hành công tác trọng tâm năm học 2023-2024. Công văn số 2510/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024.


    Chi tiết về kế hoạch giáo dục

    Phụ lục đính kèm
     »  Các bản tin khác