Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm học 2021-2022

          Thực hiện Kế hoạch số 719/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức nhà trường năm học 2021-2022 với nội dung cụ thể như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác