Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch cải cách hành chính năm học 2021-2022

          Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021; căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022, Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm học 2021-2022 với nội dung như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác