Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Hướng dẫn phúc khảo bài thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

         Việc phúc khảo bài thi, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm2021 được thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 (gọi tắt là Quy chế thi); Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày
    05/4/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để giải quyết việc phúc khảo bài thi đúng thủ tục và thời gian, Sở GDĐT hướng dẫn việc nhận đơn và lập hồ sơ phúc khảo như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác