Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Công văn V/v tuyên truyền học sinh, sinh viên đi bộ dưới hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn gây nguy cơ mất an toàn giao thông

             Căn cứ Công văn số 15/CV-BATGT ngày 14 tháng 01 năm 2021, của Ban An toàn giao thông thành phố về việc tuyên truyền và xử lí việc người dân đi bộ
    dưới hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn gây nguy cơ mất an toàn giao thông.


    Xem tiếp
     »  Các bản tin khác