Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Công văn V/v triển khai Chương trình “Điều ước cho em” và Hướng dẫn sử dụng nền tảng inhandao.vn

    Thực hiện Kế hoạch số 1665/KH-BGDĐT ngày 23/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Triển khai Chương trình “Điều ước cho em” trong ngành Giáo dục (sau đây gọi tắt là Chương trình); đây là Chương trình nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên, các cơ sở giáo dục ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn toàn quốc, góp phần khắc phục tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, học tập của học sinh và giáo viên.
    Tải về
     »  Các bản tin khác