Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Công văn v/v sử dụng mạng xã hội đảm bảo quy định pháp luật

    Trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã chia sẻ, truyền đưa, tán phát các thông tin vi phạm các quy định của pháp luật về tình hình dịch bệnh
    COVID-19 của thành phố Đà Nẵng trên mạng xã hội, nổi bật nhất là các vi phạm sau đây:


    Xem nội dung
     »  Các bản tin khác