Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Công văn v/v phát phóng sự ATGT 5 năm giai đoạn 2016-2020

    Căn cứ Công văn số 42/CV-BATGT ngày 05 tháng 3 năm 2021, của Ban An toàn giao thông thành phố về việc phát phóng sự an toàn giao thông 5 năm giai đoạn 2016-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi phóng sự "An toàn giao thông 5 năm 2016-2020" thời lượng 11 phút 57 giây do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cung cấp nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các hoạt động an toàn giao thông tại các đơn vị, trường học.
    Phim phóng sự "An toàn giao thông 5 năm 2016-2020" tại đường dẫn:
    https://drive.google.com/file/d/15jVulHjZERtXjravQ4lOt1d1tPufn3kD/view do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cung cấp để các đơn vị, trường học làm tài liệu tuyên truyền.
     »  Các bản tin khác