Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

03 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN NĂM HỌC 2022-2023

  - Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông năm học 2022-2023.
  - Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông năm học 2021-2022.
  - Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học phổ thông năm học 2022-2023.
  - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2021-2022


  Xem chi tiết
   »  Các bản tin khác