Tin tức

   Trên cơ sở Công văn số 704/SGTVT-QLVTPTNL ngày 28/02/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc tuyên truyền học sinh, sinh viên cài đặt App mua vé đi xe buýt qua QRCode, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học thực hiện như sau:

    Thực hiện theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai tập huấn chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh THPT. Sáng ngày 09/12/2022, trường THPT Thái Phiên phối hợp với Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng tổ chức Chương trình tập huấn Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh THPT năm học 2022 – 2023.
Căn cứ Công văn số 42/CV-BATGT ngày 05 tháng 3 năm 2021, của Ban An toàn giao thông thành phố về việc phát phóng sự an toàn giao thông 5 năm giai đoạn 2016-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi phóng sự "An toàn giao thông 5 năm 2016-2020" thời lượng 11 phút 57 giây do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cung cấp nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các hoạt động an toàn giao thông tại các đơn vị, trường học.
Thực hiện Kế hoạch số 1665/KH-BGDĐT ngày 23/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Triển khai Chương trình “Điều ước cho em” trong ngành Giáo dục (sau đây gọi tắt là Chương trình); đây là Chương trình nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên, các cơ sở giáo dục ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn toàn quốc, góp phần khắc phục tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, học tập của học sinh và giáo viên.