Tin tức

  Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024; Quyết định 430/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2023 của Sở GDĐT về việc ban hành Qui định tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024; Quyết định số 825/QĐ-SGDĐT ngày 21/7/2023 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thành lập Ban Phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2021