Tin tức

     Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;
     Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

      Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;
      Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

      Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;
      Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

      Căn cứ Công văn số 2649/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

     Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;
     Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

     Căn cứ Công văn số 3428/SGDĐT-CTrTT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp với các nội dung cụ thể như sau:

Nhà trường phân công nhiệm vụ đối với giáo viên dạy BD học sinh giỏi và tham gia các cuộc thi năm học 2021-2022 (có danh sách đính kèm)
Thực hiện Công văn số 2736/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của UBND thành phố về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới, trên cơ sở Công văn số 2645/STTTT-TTBCXB ngày 13/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền chủ trương cho phép các nhà sách, các cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học:

Chào mừng năm học mới 2021-2022

Cập nhật ngày : 05-09-2021
      Vậy là các bạn HS Thái Phiên đã có một buổi lễ khai giảng đầy bồi hồi, háo hức sau bao ngày tháng nghỉ hè, nghỉ dịch. Đặc biệt với các bạn HS lớp 10 (K21-24), xin chúc mừng các em đã chính thức bước vào ngôi nhà chung mang tên Thái Phiên - nơi hứa hẹn sẽ mang lại cho các em bao kỉ niệm thanh xuân đáng nhớ