Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Đường link video, bài học, bài tập môn Tin học từ ngày 7/9 đến 19/9 năm học 2020_2021


  Đường link Video

  Khối 10:

  bài 1:  https://youtu.be/WFnDq-T2R_c 

  Bài 2: https://youtu.be/PGg8EcdLIyg

  Khối 12: https://youtu.be/Q2m3cxh6wtc 

  Bài học và bài tập:

  Khối 10  ; Khối 10 bài 2

  Khối 11

  Khối 12

   »  Các bản tin khác