Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Đường link video, bài học, bài tập môn Ngữ văn từ ngày 7/9 đến 19/9 năm học 2020_2021


  Đường link video:

  -  Khối 10: https://youtu.be/MOsZHPW5ic4

  -  Khối 11: https://www.youtube.com/watch?v=43jOrtrh_fc

  -  Khối 12: https://www.youtube.com/watch?v=AUJqlTHovVY 

  Bài học và bài tập:


  - Khối 10

  - Khối 11

  - Khối 12

   »  Các bản tin khác