Trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương _ Học sinh trường THPT Thái Phiên

     Năm học 2020 -2021, Đoàn trường Thái Phiên tiếp tục phát động phong trào “Học sinh 3 tốt” cấp trường nhằm khen thưởng và động viên các học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn. Hướng tới đề xuất danh sách khen thưởng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố. Và trong năm học vừa qua, hai em học sinh: Trương Thị Ngọc Anh – Chi đoàn 12/11 và Nguyễn Cẩm Tú – Chi đoàn 12/1 cũng đã xuất sắc đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” do Trung ương Đoàn khen thưởng cho học sinh cấp THPT trên cả nước.