TÀI LIỆU - VĂN BẢN

V/v triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Xem chi tiết

Các văn bản khác :