VĂN BẢN - Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
2 V/v tuyên truyền hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
3 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
4 Thực hiện chủ trương "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình dịch hiện nay Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
5 V/v áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dich COVID- 19 trong tình hình hiện nay Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
6 Công điện về việc ứng phó với bão số 5 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
7 Tiếp tục áp dụng các biện pháp để phòng, chống dịch covid - 19 theo chỉ thị số 5/CT-UBND ngày 30/7/2021 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
8 Quyết định bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
9 Quyết định bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
10 V/v bổ sung các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVIT-19 trong tình hiện nay Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download