VĂN BẢN - Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Về việc phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất nhập cảnh. Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
2 Thông báo về việc triển khai Bộ nhận diện thương hiệu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo. Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
3 Về việc triển khai chỉ thị số 33-CT/TU ngày 10/10/2023 của Thành Uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn thành phố. Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
4 Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm” năm 2023. Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
5 Kế hoạch "Triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
6 Về việc tổ chức đào tạo Nghệ thuật truyền thống miễn phí cho học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
7 Về việc phối hợp tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
8 Về việc tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự, tuyển sinh vào các trường CAND năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
9 Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
10 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download