VĂN BẢN - Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
2 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
3 V/v hỗ trợ tuyên truyền tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
4 V/v triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
5 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 2022_0001 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
6 Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
7 V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
8 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
9 V/v tuyên truyền hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download
10 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam Văn bản của UBND TP. Đà Nẵng Download