VĂN BẢN - Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
2 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy, HIV AIDS và TNXH năm học 2022 2023_0001 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
3 Quyết định phân công nhiệm vụ HT và các PHT năm học 2022-2023 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
4 Quyết định phê duyệt sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống Covid 19 trong trường học Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
5 Văn bản V/v công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới và dạy - học đầu năm học Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
6 Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
7 Thông báo v/v tiếp công dân; tiếp nhận đơn, thư trong trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
8 Thông báo bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
9 V/v dừng tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download
10 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng Download