GIỚI THIỆU

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

          SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                 

                  TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN        

              Số:…………DS/THPT-TPH                   

                                                                                                                                                   

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

 
 

1

Nguyễn Thị Hương Giang

 Bí Thư

Giáo viên Sinh học  

2

Lê Thị Phượng

Phó Bí Thư

Giáo viên Toán

 

3

Trần Thanh Tùng

Ủy viên

Giáo viên Hóa

 

4

Nguyễn Gia Thuận

Ủy viên

Giáo viên Thể dục

 

5

Đỗ Hà Quỳnh

Ủy viên

Giáo viên Ngữ văn

 

6

Đặng Phước Hậu

Ủy viên

Lớp 12/12

 

7

Lê Văn Thịnh

Ủy viên

Lớp 12/18

 

8

Lương Đoan Phương

Ủy viên

Lớp 11/01

 

9

Lê Công Mẫn

Ủy viên

Lớp 11/05

 

10

Ông Văn Huy

Ủy viên

Lớp 11/09

 

11

Trần Thị Ngọc Tuyết

Ủy viên

Lớp 11/14

 

12

Nguyễn Phan Thùy Ngân

Ủy viên

Lớp 11/17

 

13

Đỗ Bách Thạch Thảo

Ủy viên

Lớp 10/05

 

14

Đỗ Trung Kiên

Ủy viên

Lớp 10/01

 

15

Lương Vũ Thanh Hiền

Ủy viên

Lớp 10/12

 

 

                    Danh sách có 15 người