Trang chủ »  Giới thiệu

Công đoàn

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

   

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  1

   Cô Đỗ Mai Chi

  Chủ tịch Công đoàn

  2

   Thầy Đầu Thanh Phong

  Phó Chủ tịch

   Cô Đinh Thị Ngọc Huyền

  Uỷ viên

  4

   Cô Nguyễn Thu Ngân

  Uỷ viên

  5

   Cô Thái Thị Lệ Trinh

  Uỷ viên

  6

   Cô Hồ Vũ Hoàng Mai

  Uỷ viên

  7

   Thầy Hoàng Văn Võ

  Uỷ viên