Trang chủ »  Giới thiệu

Công đoàn

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

   

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  1

  Hà Thúc Quang

  Chủ tịch Công đoàn

  2

   Phạm Văn Ngọc

  Phó Chủ tịch

   Đầu Thanh Phong

  Uỷ viên

  4

   Đỗ Thị Bích Thủy

  Uỷ viên

  5

   Đoàn Thị Thủy

  Uỷ viên

  6

   Tăng Long Vân

  Uỷ viên

  7

   Võ Thị Ngọc Trân

  Uỷ viên