Trang chủ »  Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

                                  BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

  STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  01 Thầy Nguyễn Bá Hảo Hiệu trưởng  0905161010
  02 Thầy Đặng Công Vĩnh Phó hiệu trưởng  0905978958
  03   Cô Nguyễn Thị Hoàng Hiếu         Phó hiệu trưởng        0905889997      
      
                     
                    DANH SÁCH CHI UỶ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

  STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  01 Thầy Nguyễn Bá Hảo Bí thư chi bộ             0905161010
  02 Thầy Đặng Công Vĩnh Phó bí thư  0905978958
  03   Cô Nguyễn Thị Hoàng Hiếu         Chi Uỷ viên       0905889997      
  04 Thầy Hà Thúc Quang Chi uỷ viên  0905384172
  05 Cô Ngô Hoà Liên Chi uỷ viên  0988259049
      

       DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

  STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  01 Đỗ Mai Chi Chủ tịch Công đoàn            0795871159
  02 Đầu Thanh Phong Phó Chủ tịch 0905472725
  03   Đinh Thị Ngọc Huyền         Uỷ viên    0905737877 
  04 Nguyễn Thu Ngân Uỷ viên  0977862304
  05 Thái Thị Lệ Trinh Uỷ viên 0779450007
  06 Hồ Vũ Hoàng Mai Uỷ viên 0935646891
  07 Hoàng Văn Võ Uỷ viên 0972913249
   

                DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

  STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  01 Hà Thị Thanh Huyền Bí thư 0348712229
  02 Châu Thị Như Hương           Phó bí thư                       0967422547
  03   Nguyễn Thị Kim Thoa        Phó bí thư   0345179302
  04 Lê Thị Triệu Mỹ Uỷ viên  
  05 Trịnh Thị Liên Uỷ viên  
  06 Dương Thị Thanh Thảo Uỷ viên  
  07 Đỗ Hoàng Tùng Uỷ viên  
  08 Nguyễn Đỗ Trung Nghĩa Uỷ viên  
  09 Trần Thanh Tâm Uỷ viên  
  10 Thân Vũ Đức Khanh Uỷ viên  
  11 Nguyễn Duy Ngôn Uỷ viên  
  12 Tăng Ngọc Định Giang Uỷ viên  
  13 Nguyễn Thị Như Ngọc Uỷ viên  
  14 Lê Nguyễn Hà Linh Uỷ viên  
  15 Phan Trần Bảo Anh Uỷ viên  


                    DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS THÁI PHIÊN
                                       NĂM HỌC 2023-2024
   
  STT Họ và tên Chức vụ                          Số điện thoại
  01 Trần Xuân Thành                 Trưởng ban          0919320905     
  02 Lê Thị Kim Anh Phó Ban 0935730405
  03   Nguyên Văn Nhẫn      Phó Ban 0943105070 
  04 Võ Thị Diễm Diễm Uỷ viên  0914215333
  05 Huỳnh Thanh Hùng Uỷ viên 0905209509
  06 Tôn Nữ Trần Hoài An Uỷ viên 0913443839
  07 Nguyễn Nhã Vy Uỷ viên 0905262264
  08 Phan Thị Bích Thảo Uỷ viên 0968234474
  09 Trần Minh Huệ Uỷ viên 0985550529
  10 Nguyễn Thị Tịnh Giao Uỷ viên 0905515323
  11 Phan Thị Thu Hiền Uỷ viên 0917961972
  12 Trần Ngọc Thịnh Uỷ viên 0905858958
  13 Ông Ích Trinh Uỷ viên 0903880393
  14 Nguyễn Sỹ Uỷ viên 0914206002
  15 Đặng Mạnh Cường Uỷ viên 0989264644