GIỚI THIỆU

Chi bộ Nhà trường

DANH SÁCH CHI UỶ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

             - Thầy Nguyễn Hữu Dũng

                - Bí thư Chi bộ                                 

             - Cô    Phạm Thị Ánh Tuyết

- Chi uỷ viên                    

             - Thầy Đặng Công Vĩnh

              - Chi uỷ viên                                  

             - Thầy Hà Thúc Quang

                - Chi uỷ viên                                    

             - Cô    Mai Thị Thanh Hằng

               - Chi uỷ viên