TIN TỨC » TIN NHÀ TRƯỜNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 10 _ để phụ huynh, học sinh liên hệ cung cấp số điện thoại học online

 Do tình hình dịch bệnh nên học sinh chưa thể đến trường để học, Nhà trường sẽ tiến hành dạy online cho học sinh. Để tiến hành lập nhóm dạy online đối với học sinh khối 10, nhà trường đề nghị phụ huynh học sinh gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm để cung cấp số điện thoại và các thông tin cần thiết. Phụ huynh học sinh liên hệ với giáo viên chủ nhiệm theo số điện thoại sau:


 

STT

 

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

 

Số điện thoại liên hệ

1

10/1

Nguyễn Thị  Thu  Hà

0934384809

2

10/2

Trần Thị  Thu  Thảo

0934570406

3

10/3

Trần Thị Phượng

0931959551

4

10/4

Nguyễn Thị Ngọc Toàn

0982229515

5

10/5

Phan Uyên Khanh

0982524507

6

10/6

Võ Thị Cẩm Vân

0905578904

7

10/7

Hồ Vũ Hoàng  Mai

0935646891

8

10/8

Trần Thị Thanh Hải

0983872974

9

10/9

Ngô Hoàng Ngọc Châu

0905141085

10

10/10

Trần Quốc Thắng

0916499942

11

10/11

Nguyễn Thị Huệ

0905578019

12

10/12

Lê Thị Diễm Tiên

0903523073

13

10/13

Thái Thị Lệ Trinh

0779450007

14

10/14

Ngô Thị Cẩm Chinh

0905487646

15

10/15

Trần Khôi Uyên

0905263686

16

10/16

Nguyễn Thị Hoàng Vũ

0919157951

17

10/17

Hoàng Thị Ánh Hồng

0976026882

18

10/18

Nguyễn Thị  Thu Thuỷ

0934792218

Các bản tin khác :