Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Về việc gửi báo giá trụ đèn trang trí

      Thực hiện Hướng dẫn số 2256/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn xác định giá trị dự toán mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Trường THPT Thái Phiên thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm tham gia báo giá chào hàng cạnh tranh cung cấp trụ đèn trang trí.


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác