Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Về việc gửi báo giá dự toán hạng mục Mua trang phục cho giáo viên dạy Quốc phòng năm học 2023-2024.

      Thực hiện Hướng dẫn số 2256/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn xác định giá trị dự toán mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Trường THPT Thái Phiên thành phố Đà Nẵng thông báo đến cá nhân, doanh nghiệp quan tâm tham gia báo giá chào giá cạnh tranh cung cấp trang phục cho giáo viên dạy Quốc phòng năm học 2023-2024.


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác