Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Thông báo về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

             Căn cứ Công văn số 1236/SGDĐT-CTTT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường phòng, chống dịch
    COVID-19 dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2021; Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:


    - Thông báo
    - Tờ khai y tế
     »  Các bản tin khác